Pob S-ERGOS ™ Dyluniwyd yn Taiwan - Y Brand Cadair Olwyn # 1 * Ariannu Ar Gael *

LT-1000 - 23 pwys

$169.00

Cadair Olwyn Cludiant Alwminiwm LT-1000

Ar gyfer defnyddwyr, a gofalwyr sy'n chwilio am gadair olwyn cludo y gellir ei defnyddio y tu mewn a'r tu allan, gall y gyfres LT-1000HB ddiwallu'ch anghenion.

Ar gyfer y siopwr cyfeillgar i'r gyllideb, cynlluniwyd cyfres Cadair Olwyn Trafnidiaeth LT-1000 yn benodol i gyflawni'r union beth sydd ei angen ar y mwyafrif o ddefnyddwyr a gofalwyr fel ei gilydd.

Gan ddechrau gyda'r breciau llaw cydymaith, sy'n caniatáu i ofalwyr ddod â'r gadair olwyn i stop rheoledig, yn ogystal ag ymgysylltu â brêc parcio i gynorthwyo gyda throsglwyddiadau diogel. Daw hyn â ffrâm alwminiwm, sy'n ddeunydd llawer mwy uwchraddol.

botwm walgreens-product-product

Am iddo gael ei gludo allan yn gyflym ac yn uniongyrchol o'n warws? Dim problem. Efallai y byddwch yn dewis addasu ac ddewis dewis eang o'r ddewislen isod. Gallwch hefyd ei alw i mewn os ydych am gael eich archeb ar que. Rydym yn gallu llongio allan o'n warws yn gyflym yr un diwrnod ar gyfer pob archeb a roddir cyn 3 pm Amser Safonol y Môr Tawel. Mae'n bwysig iawn ein bod ni'n darparu'r profiad gorau posibl i'n cwsmeriaid a'n profiad prynu. Mae sicrhau bod eich cadair olwyn berffaith i chi'ch hun neu rywun annwyl ar frig ein rhestr flaenoriaeth.

* Ar gyfer til cyflym, bydd ein modelau sylfaen safonol yn cael eu cludo mewn lled sedd 19 ″. Gallwch hefyd addasu ar y gwymplen isod.

KARMAN_HEALTHCARE_WHEELCHAIR_CHOICE

Cyfeiriwch at y cerdyn gwarant sydd ynghlwm wrth bob cynnyrch i gael mwy o wybodaeth am bolisïau a gweithdrefnau. Mae'r warant yn cael ei hymestyn i brynu a dosbarthu'r cynnyrch yn wreiddiol. Nid oes modd trosglwyddo gwarant. Cyfrifoldeb y perchennog yw rhannau neu ddeunyddiau sy'n destun traul arferol y mae'n rhaid eu disodli / atgyweirio. Nid yw difrod a achosir gan esgeulustod defnyddiwr, iawndal damweiniol yn fwriadol neu beidio yn dod o dan warant Ffatri. Nid yw pad braich a chlustogau wedi'u gorchuddio â gwarant. Argymhellir dychwelyd unrhyw hawliadau o dan warant i'r deliwr awdurdodedig am wasanaeth y cafodd ei brynu ganddo.

Os nad yw Cerdyn Cofrestru Gwarant ar ffeil ar gyfer y hawlio cynnyrch, yna rhaid darparu copi o'r anfoneb gyda dyddiad y pryniant. Mae'r cyfnod gwarant ar gyfer y defnyddiwr yn cychwyn ar ddyddiad prynu'r gwerthwr. Mae'r cyfnod gwarant i'r gwerthwr, os nad yw'r cynhyrchion i gael eu gwerthu i ddefnyddiwr, yn cychwyn ar ddyddiad yr anfoneb gan Karman. Mae'r warant yn ddi-rym cadeiriau olwyn sydd wedi cael y tag cyfresol # wedi'i dynnu a / neu ei newid.

 

Maint y Sedd

Cywir

Lliw Ffrâm

Clustogau Sedd

Clustogau Cefn

Opsiynau ac Ategolion

Ein Hadolygiadau ar Google