Pob S-ERGOS ™ Dyluniwyd yn Taiwan - Y Brand Cadair Olwyn # 1 * Ariannu Ar Gael *

KN-800T - 39 pwys

$149.00

Cadair Olwyn KN-800T yw ein Llinell Safonol i fyny

Mae gan y gadair olwyn y nodweddion canlynol: System Brecio. Gyda phwysau o 39 pwys, sydd 6 pwys yn drymach na'r cyfartaledd ar gyfer yr holl Gadeiriau Olwyn Llaw, gall y gadair olwyn ddal 250 pwys, sef y cyfartaledd ar gyfer yr holl Gadeiriau Olwyn Llaw.

Mae rhai o'r nodweddion gwych y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw ar yr uned hon yn cynnwys ei arfwisg hir a throedyn cerdded i ffwrdd sy'n ei gwneud hi'n anhygoel o hawdd ei defnyddio a mynd i mewn ac allan o'r gadair olwyn a rhwyddineb cyrchu byrddau a defnyddiau eraill ar gyfer y swyddogaeth hon. Mae'r uned hon gyda'i chlustogwaith finyl wedi'i llunio'n arbennig yn hawdd ei phlygu. Gallwch ei blygu mewn eiliadau; gan ei wneud yn ddewis gwych i'r defnyddiwr wrth fynd. Mae'r cysur wedi'i ymgorffori yn y gadair hon mewn gwirionedd gan ddarparu cysur trwy'r dydd a throedyn addasadwy arferol.

Mae rhai o'r nodweddion nodedig yn cynnwys y teiars solet heb fflat sy'n reidio'n llyfn ac na allant fyth fynd yn wastad. Maent yn berffaith ar gyfer y mwyafrif o arwynebau.

botwm walgreens-product-product

Am iddo gael ei gludo allan yn gyflym ac yn uniongyrchol o'n warws? Dim problem. Efallai y byddwch yn dewis addasu ac ddewis dewis eang o'r ddewislen isod. Gallwch hefyd ei alw i mewn os ydych am gael eich archeb ar que. Rydym yn gallu llongio allan o'n warws yn gyflym yr un diwrnod ar gyfer pob archeb a roddir cyn 3 pm Amser Safonol y Môr Tawel. Mae'n bwysig iawn ein bod ni'n darparu'r profiad gorau posibl i'n cwsmeriaid a'n profiad prynu. Mae sicrhau bod eich cadair olwyn berffaith i chi'ch hun neu rywun annwyl ar frig ein rhestr flaenoriaeth.

* Ar gyfer til cyflym, bydd ein modelau sylfaen safonol yn cael eu cludo mewn lled sedd 18 ″. Gallwch hefyd addasu ar y gwymplen isod.

KARMAN_HEALTHCARE_WHEELCHAIR_CHOICE

Cyfeiriwch at y cerdyn gwarant sydd ynghlwm wrth bob cynnyrch i gael mwy o wybodaeth am bolisïau a gweithdrefnau. Mae'r warant yn cael ei hymestyn i brynu a dosbarthu'r cynnyrch yn wreiddiol. Nid oes modd trosglwyddo gwarant. Cyfrifoldeb y perchennog yw rhannau neu ddeunyddiau sy'n destun traul arferol y mae'n rhaid eu disodli / atgyweirio. Nid yw difrod a achosir gan esgeulustod defnyddiwr, iawndal damweiniol yn fwriadol neu beidio yn dod o dan warant Ffatri. Nid yw pad braich a chlustogau wedi'u gorchuddio â gwarant. Argymhellir dychwelyd unrhyw hawliadau o dan warant i'r deliwr awdurdodedig am wasanaeth y cafodd ei brynu ganddo.

Os nad yw Cerdyn Cofrestru Gwarant ar ffeil ar gyfer y hawlio cynnyrch, yna rhaid darparu copi o'r anfoneb gyda dyddiad y pryniant. Mae'r cyfnod gwarant ar gyfer y defnyddiwr yn cychwyn ar ddyddiad prynu'r gwerthwr. Mae'r cyfnod gwarant i'r gwerthwr, os nad yw'r cynhyrchion i gael eu gwerthu i ddefnyddiwr, yn cychwyn ar ddyddiad yr anfoneb gan Karman. Mae'r warant yn ddi-rym cadeiriau olwyn sydd wedi cael y tag cyfresol # wedi'i dynnu a / neu ei newid.

 

Maint y Sedd

Cywir

Clustogau Sedd

Clustogau Cefn

Opsiynau ac Ategolion

Ein Hadolygiadau ar Google