Pob S-ERGOS ™ Dyluniwyd yn Taiwan - Y Brand Cadair Olwyn # 1 * Ariannu Ar Gael *


Eleni Gofal Iechyd Karman yn dathlu ei ben-blwydd yn 25 oed!

Gadewch i ni edrych yn gyflym ar yr hyn y mae'r cwmni hwn wedi'i gyflawni:

 

Wedi'i sefydlu gyntaf ym 1994, mae Karman Healthcare yn rhan o'r symudedd diwydiant gyda dros 200 o wahanol fathau o cadeiriau olwyn. Nhw yw prif wneuthurwr y genedl yn cadair olwyn arloesi. Mae Karman yn darparu llinell lawn o cadeiriau olwyn, cerddwyr, rholeri, pŵer cadeiriau olwyn, sgwteri, a llawer mwy.

 

Am 25 mlynedd maent wedi ymrwymo i ddod o hyd i'r gadair berffaith i chi ar gyfer a oes o ddefnydd mewn cysur, symudedd, ac opsiynau cystadleuol. Arwyddair Karman yw “Rhagoriaeth drwodd symudedd. ” Eu nod yw parhau i ragori ar ddod â boddhad i'n cwsmeriaid trwy eu llinell gynnyrch o wydn, chwaethus ac rhyfeddol gyfforddus cadeiriau olwyn.

 

Mae cynhyrchion Gofal Iechyd Karman yn mynd y tu hwnt symudedd dyfeisiau, maent yn gwasanaethu'r farchnad gofal tymor hir gyda chyfanswm cynnig cynnyrch sy'n cynnwys gwelyau, dodrefn, ymolchi, symudedd, anadlol, cadeiriau dialysis, gofal cleifion, trosglwyddo, a trafnidiaeth offer.

 

Mae 5 gwerth craidd hynny Gofal Iechyd Karman cynnal: Ffocws Cwsmer, Gwaith Tîm, Ymrwymiad, Arloesi a Rhagoriaeth.

 

Ffocws Cwsmer: Cwsmeriaid sy'n dod gyntaf! Dyna pam Karman wedi ymrwymo i fodloni a rhagori ar ddisgwyliadau cwsmeriaid, gan adeiladu perthynas yn seiliedig ar ymddiriedaeth yn fewnol ac yn allanol.

Gwaith Tîm: Rhan hanfodol o'r busnes. Trwy gydweithredu a chyfathrebu Mae Karman yn maethu tîm cadarnhaol a rhagweithiol sy'n ymdrechu i wella canlyniadau.

Ymrwymiad: Mae Karman yn cymryd cyfrifoldeb a pherchnogaeth. Yma, rydym yn cadw at gytundebau ac yn riportio unrhyw wyriadau mewn modd amserol er mwyn dod o hyd i atebion cyflym.

Arloesi: Mae Karman Healthcare yn parhau i wneud hynny gwella ym mhob agwedd ac yn agored i bawb newydd syniadau a all gwella busnes a bywydau eu cwsmeriaid.

Rhagoriaeth: Maent wedi ymrwymo i'r lefel uchaf o ansawdd ac mae'n dangos yn eu cynhyrchion a'u gwasanaethau.

Rhan o ymdrech Karman am ragoriaeth yw'r ffordd y maen nhw darparu gwybodaeth. Ar y Gwefan Karman, Rydym yn darparu gwybodaeth i gwsmeriaid a phawb cadair olwyn defnyddwyr a allai fod â chwestiynau am cadeiriau olwyn ac symudedd. Gofal Iechyd Karman yn deall bod llawer defnyddwyr cadeiriau olwyn ac efallai fod gan eu hanwyliaid gwestiynau a darparu adnoddau ar gyfer nifer o bynciau. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am atal cwympiadau rhag ymarfer mewn a cadair olwyn.

 

Mae Karman Healthcare hefyd yn darparu ysgoloriaethau i fyfyrwyr coleg a phrifysgol i'w helpu i gyrraedd eu nodau eithaf mewn bywyd. Mae'r ysgoloriaeth hon yn agored i fyfyrwyr ag anabledd, sy'n rhagori yn academaidd, a'r rhai sy'n ystyried ymwybyddiaeth anabledd yn America.

 

Am 25 mlynedd, mae Karman Healthcare wedi mynd y tu hwnt i'w cwsmeriaid a bydd yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol. Hapus pen-blwydd Karman a dyma i 25 mlynedd arall o ragoriaeth yn symudedd cadair olwyn.

Gadael ymateb