Pob S-ERGOS ™ Dyluniwyd yn Taiwan - Y Brand Cadair Olwyn # 1 * Ariannu Ar Gael *

Penderfynu pa math cerbyd hygyrch i yrru neu ddefnyddio ar ei gyfer cludiant yn anodd. Gallwch addasu bron unrhyw math cerbyd i ddarparu ar gyfer hygyrch cludiant. Darllenwch fwy i ddysgu'r gorau cadair olwyn cerbyd ar gyfer teuluoedd, busnesau, neu gludiant cyhoeddus.

Cadair Olwyn Minivans  

Cadair Olwyn minivans yn dod i'r brig fel y gorau cerbyd cadair olwyn o gwmpas. Maent yn cynnig prisiau fforddiadwy, llawer o le mewnol, milltiroedd nwy gwych, mynediad cyflym, a graddfeydd diogelwch uchaf. Gall prynwyr ddewis o'r ochr a'r cefn cadair olwyn mynediad faniau â phwer neu lawlyfr trychineb ar gyfer mynediad hawdd i mewn ac allan o'r cerbyd. Mae gan minivans ganol disgyrchiant isel ac maen nhw'n gyrru fel car gan eu gwneud yn effeithlon iawn o ran nwy ac yn hawdd eu gyrru. Mae rhai minivans fel y faniau cadair olwyn a gynigir gan AMS Vans hefyd yn negyddu'r angen am system benlinio ddrud trwy ymestyn y trychineb 4 modfedd. Mae hyn yn arbed miloedd o ddoleri i'r cwsmer yn erbyn brandiau cenedlaethol eraill.

Cadeiriau Olwyn mewn Faniau Maint Llawn 

Mae'r mwyafrif o faniau trosi maint llawn yn defnyddio lifft yn hytrach na trychineb. Mae systemau lifft yn sylweddol ddrytach na rampiau yn ychwanegol at fod y cerbyd ei hun yn ddrytach na minivan. Mae faniau maint llawn yn cael eu hadeiladu ar siasi tryc, gan wneud gyrru a symudadwyedd hynod heriol. Mae gan faniau maint llawn naill ai seddi cadair capten neu seddi mainc. Mae hyn yn gorfodi'r prynwr i ddewis llai teithwyr seddi neu feinciau y byddai'n rhaid i roddwr gofal gropian drostyn nhw i gyrraedd a teithwyr. Hefyd, mae gan faniau maint llawn filltiroedd nwy isel iawn a chanol disgyrchiant uchel. Mae hyn yn eu gwneud yn llai sefydlog na minivan. Mae'r mwyafrif o faniau maint llawn yn cario'r gost ychwanegol o orfod ehangu'r drysau cefn i gynnwys lifft neu trychineb ac o bosib y to a godwyd. Defnyddio a trychineb yn bosibl gyda faniau maint llawn. Fodd bynnag, hyn Angen system penlinio, sy'n ychwanegu miloedd at eich trawsnewidiad hygyrch.

SUV

Mae SUVs yn ffasiynol, yn boblogaidd, ac yn aml yn dod yn safonol gyda gyriant pedair olwyn ar gyfer gyrru oddi ar y ffordd. Nid yw'r milltiroedd nwy isel, cyfraddau yswiriant uwch, a chanol disgyrchiant uchel ansefydlog yn ei gwneud yn werth y fasnach. Mae gwneud SUV yn hygyrch yn hynod yn gostus trwy ychwanegu trosglwyddo seddi, systemau penlinio a lifftiau drud wedi'u gosod mewn cwt annibynadwy. Mae SUVs mor fawr neu'n fwy na minivan. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o'r gofod cargo yn cael ei ddefnyddio gan seddi mainc ar gyfer teithwyr. Ar ôl i chi drosglwyddo defnyddiwr allan o'r gadair ac i'r sedd a storio'r cadair olwyn yn y lle cymharol fach yn y cefn ar gyfer cargo, mae eich lle storio wedi'i dorri yn ei hanner.

Cars

Tra bod ceir fel arfer da ar nwy, hawdd ei yrru, a chwaethus, Defnyddio un mor hygyrch cludiant gall fod yn anodd. Gan eu bod yn isel i'r llawr, yn trosglwyddo allan o'r cadair olwyn ac i mewn i'r car gall roi'r defnyddiwr cadair olwyn mewn perygl. Y person sy'n cynorthwyo mewn perygl ar gyfer anaf hefyd. Defnyddio a car yn gofyn defnyddio plygadwy cadair olwynI cadair olwyn cludadwy nid yw hynny o reidrwydd yn cynnig yr un cyfleusterau cysur wedi'u haddasu â rhai'r defnyddiwr cadair olwyn mae'n defnyddio trwy'r amser. Unwaith a cadair olwyn cludadwy yn mynd yn y gefnffordd, mae'n ddiwerth gyda'r holl le y mae'r gadair yn ei gymryd.

Beiciau modur

Mae beiciau modur yn gerbydau hwyliog, ecogyfeillgar y gellir eu haddasu i defnyddiwr cadair olwyn. Defnyddwyr cadeiriau olwyn yn gallu prynu pecynnau ychwanegu i naill ai yrru o'u cadair, llithro o'u cadair i sedd beic modur cyffredin sy'n cael ei storio y tu mewn i lifft sydd ynghlwm wrth gefn y beic, neu reidio yn eu gwn saethu cadair trwy gar ochr. Er eu bod yn hobi gwefreiddiol, nid yw'r mwyafrif o hinsoddau ardal yn ffafriol i ddefnyddio beic modur trwy gydol y flwyddyn. Mae hyn oherwydd eich bod chi a'ch cadair yn agored i'r elfennau. Mae damweiniau beic modur ymhlith y rhai mwyaf erchyll ar y ffordd. Nid yw beiciau modur wedi'u hamgylchynu gan ffrâm fetel, ac maent yn llai gweladwy i yrwyr eraill. Defnyddio beic modur ar gyfer eich hygyrch cludiant yn caniatáu i'r Cadair Olwyn defnyddiwr ac o bosibl un beiciwr arall i'w ddefnyddio ar yr un pryd. Mae hyn yn gwneud amlochredd y cerbyd braidd yn gyfyngedig.

Tryciau Codi 

Mae gan lorïau codi yr un ganolfan ddisgyrchiant uchel ansefydlog a milltiroedd nwy isel â SUVs. I drosglwyddo i mewn ac allan o gab y lori yn gofyn am cadair drosglwyddo ddrud neu system robotig. Hyd yn oed gyda phrynu tryciau cab doler uchel neu gaban estynedig, mae'n rhaid i rywun wneud hynny trafnidiaeth y Cadair Olwyn yng ngwely'r lori. Mae hyn yn datgelu y cadair olwyn i'r elfennau, gan leihau'n feirniadol y gadair bywyd. Dod o hyd i'r cerbyd cadair olwyn gorau i chi'ch hun, gall eich teulu, neu'ch busnes fod yn dasg frawychus, ond rydych chi ar y llwybr cywir tuag at wneud y penderfyniad cywir a mwynhau'r symudedd rhyddid rydych chi'n ei haeddu.

Os yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi, mae croeso i chi ei chysylltu neu ei hailddefnyddio. Y cyfan a ofynnwn yw am gredyd yn ôl i'n gwefan. Daw'r erthygl hon atoch gan 1800wheelchair - Yr Cadair Olwyn Storiwch.  

Gadael ymateb