Gwybodaeth am Gyllid

Cael cyllid ar gyfer oedolyn cadair olwyn, gogwyddo yn y gofod, lledaenu cadair olwyn, ultra cadair olwyn ysgafn, neu hyd yn oed pŵer yn sefyll cadair olwyn yn gallu bod yn broses ddryslyd iawn. Beth yw'r broses ariannu gywir a pha arian sydd ar gael. Mae'r mwyafrif o lwybrau'n benodol i gyflwr cleifion ac yn cyfateb hynny â'r dewis gorau sydd ar gael ar y farchnad. Nid oes un rheol benodol sy'n berthnasol i bawb felly rydym wedi ceisio lliniaru'r dryswch hwn trwy ddarparu adnoddau i helpu'ch claf yn ei g / pheid symudedd gofyniad.

* ARIANNU YN GYFFREDINOL

Llythyrau Cyfiawnhad Meddygol Sampl

Llythyrau SADMERC ar gyfer Cyllid

 

2 meddwl ar “Medicaid / Medicare / Yswiriant"

  1. Pingback: Beth ddylwn i ei wneud gyda fy nghadair olwyn pan nad oes ei angen arnaf mwyach?

  2. Pingback: Gofal Iechyd Karman | Gofal Iechyd Karman

Sylwadau ar gau.