Pob S-ERGOS ™ Dyluniwyd yn Taiwan - Y Brand Cadair Olwyn # 1 * Ariannu Ar Gael *

T-2700 - 29 pwys

$129.00

Cadair Olwyn Trafnidiaeth T-2700

Mae cadeiriau olwyn Cludiant T-2700 Karman Healthcare yn cynnwys arfwisgoedd hyd desg datodadwy, troedfeini symudadwy i ffwrdd, clustogwaith neilon anadlu padio a chastiau solid 8 ″ x 1 ″. Eu nodwedd allweddol yma yw'r gallu i drosglwyddo'n well. Mae'r breichiau jyst pop i ffwrdd. Gallwch ddewis y chwith, y dde, neu'r ddau. Mae'n gwneud yn hawdd iawn i'w ddefnyddio ac yn hynod weithredol. Edrychwch ar gadeiriau eraill gyda'r nodweddion hyn sy'n costio llawer mwy.

Mae'r ffrâm wedi'i gwneud o ddur ysgafn gwydn ac mae'n dod mewn gorffeniad deniadol wedi'i orchuddio â phowdr du. Yn dod yn safonol gyda gwregys diogelwch strap clic.

botwm walgreens-product-product

Am iddo gael ei gludo allan yn gyflym ac yn uniongyrchol o'n warws? Dim problem. Efallai y byddwch yn dewis addasu ac ddewis dewis eang o'r ddewislen isod. Gallwch hefyd ei alw i mewn os ydych am gael eich archeb ar que. Rydym yn gallu llongio allan o'n warws yn gyflym yr un diwrnod ar gyfer pob archeb a roddir cyn 3 pm Amser Safonol y Môr Tawel. Mae'n bwysig iawn ein bod ni'n darparu'r profiad gorau posibl i'n cwsmeriaid a'n profiad prynu. Mae sicrhau bod eich cadair olwyn berffaith i chi'ch hun neu rywun annwyl ar frig ein rhestr flaenoriaeth.

* Ar gyfer til cyflym, bydd ein modelau sylfaen safonol yn cael eu cludo mewn lled sedd 19 ″. Gallwch hefyd addasu ar y gwymplen isod.

KARMAN_HEALTHCARE_WHEELCHAIR_CHOICE

Cyfeiriwch at y cerdyn gwarant sydd ynghlwm wrth bob cynnyrch i gael mwy o wybodaeth am bolisïau a gweithdrefnau. Mae'r warant yn cael ei hymestyn i brynu a dosbarthu'r cynnyrch yn wreiddiol. Nid oes modd trosglwyddo gwarant. Cyfrifoldeb y perchennog yw rhannau neu ddeunyddiau sy'n destun traul arferol y mae'n rhaid eu disodli / atgyweirio. Nid yw difrod a achosir gan esgeulustod defnyddiwr, iawndal damweiniol yn fwriadol neu beidio yn dod o dan warant Ffatri. Nid yw pad braich a chlustogau wedi'u gorchuddio â gwarant. Argymhellir dychwelyd unrhyw hawliadau o dan warant i'r deliwr awdurdodedig am wasanaeth y cafodd ei brynu ganddo.

Os nad yw Cerdyn Cofrestru Gwarant ar ffeil ar gyfer y hawlio cynnyrch, yna rhaid darparu copi o'r anfoneb gyda dyddiad y pryniant. Mae'r cyfnod gwarant ar gyfer y defnyddiwr yn cychwyn ar ddyddiad prynu'r gwerthwr. Mae'r cyfnod gwarant i'r gwerthwr, os nad yw'r cynhyrchion i gael eu gwerthu i ddefnyddiwr, yn cychwyn ar ddyddiad yr anfoneb gan Karman. Mae'r warant yn ddi-rym cadeiriau olwyn sydd wedi cael y tag cyfresol # wedi'i dynnu a / neu ei newid.

 

Allan o stoc

Ein Hadolygiadau ar Google