Pob S-ERGOS ™ Dyluniwyd yn Taiwan - Y Brand Cadair Olwyn # 1 * Ariannu Ar Gael *

Yn dangos yr holl ganlyniadau 6

Legrests Codi Cadeiriau Olwyn

Dewis y math iawn o gorffwys coes cadair olwyn, a elwir hefyd yn gymorth coes cadair olwyn, yn benderfyniad pwysig iawn. Mewn gwirionedd, os nad oes gennych y math cywir o orffwys coes yna fe allech yn hawdd wynebu anghysur, mwy o sbastigrwydd a hyd yn oed waethygu'ch cyflwr. Felly mae'n bwysig gwneud pethau'n iawn.

Daw nifer o ystyriaethau i rym yma, ac mae'n hanfodol eich bod yn cael eich hysbysu'n llawn o ran y mathau sydd ar gael a'r buddion y maent yn eu cynnig. Mae angen cefnogaeth briodol arnoch ar gyfer y droed a'r goes wrth ddefnyddio cadair olwyn. Os nad oes gennych y lefel hon o gefnogaeth, fe allech chi wynebu problemau fel poen cefn a phwysau yn y pen-ôl, a all olygu cryn anghysur.

Yn gyffredinol mae dau fath o legrests dyrchafu cadair olwyn

Mae yna dau fath o legrests dyrchafu cadair olwyn: mae coesau cymalog a dyrchafedig yn gorffwys.

Prif swyddogaeth cynhalwyr coesau yw naill ai dyrchafu neu groyw ail-leoli'r defnyddiwr i ledaenu'r llwyth pwysau a helpu i gynyddu cylchrediad i atal chwyddo. Mae'r ddau fath ar gael ar ystod eang o gadeiriau olwyn (offer safonol ar ail-leinio a gogwyddo cadeiriau olwyn), ond maent yn cynnig profiad gwahanol.

Beth bynnag, cofiwch y gall yr ongl y mae gorffwys coes ynghlwm wrth y gadair olwyn (fel arfer 70, 80 neu 90 gradd), effeithio ar safle'r pelfis a gall effeithio ar eich safle eistedd yn y gadair olwyn. Hefyd, bydd yr ongl yn effeithio ar eich symudiadau mewn lleoedd caeedig, hy troi cylchoedd y gadair olwyn a mynediad o amgylch y tŷ. Gallwch hefyd gael gorffwysau coesau wedi'u pweru a gorffwysau coesau â llaw. Er y gall y dewis ymddangos ychydig yn llethol, mae'n ddigon posib y bydd eich cyflwr meddygol yn penderfynu pa opsiwn gorffwys coes rydych chi'n ei gymryd.

 

Sale!

Legrests Codi Cadeiriau Olwyn

EL-VIP515

$325.00
Sale!

Legrests Codi Cadeiriau Olwyn

EL-S305

$309.00
Sale!

Legrests Codi Cadeiriau Olwyn

EL-S115

$300.00
Sale!

Legrests Codi Cadeiriau Olwyn

EL-MVP502-18

$325.00
Sale!

Legrests Codi Cadeiriau Olwyn

EL-KM5000

$325.00
Sale!

Ategolion Cadair Olwyn

EL-980-18

$71.99