Pob S-ERGOS ™ Dyluniwyd yn Taiwan - Y Brand Cadair Olwyn # 1 * Ariannu Ar Gael *

Yn dangos yr holl ganlyniadau 9

Casters Cadair Olwyn

Casters Cadair Olwyn ar gyfer cadeiriau olwyn OEM ac ailosod

Yn gyffredinol mae yna lawer o fathau o Casters Cadair Olwyn ar gael. Mae llawer ohonynt yn gyffredinol a gellir eu defnyddio ar draws llawer o frandiau a modelau. Weithiau bydd cadair olwyn yn dod gyda nhw fel y gallwch eu defnyddio reit allan o'r bocs. Wrth siopa am gadair olwyn, yn aml mae'n ddewis da siopa gydag un sy'n dod gyda hi allan o'r bocs.

Oherwydd nad ydyn nhw'n “rhad” mae'n aml yn eitem y mae pobl yn meddwl ei phrynu ar ôl iddyn nhw gael cadair olwyn. Ond un pwysig iawn. Wrth fynd i fyny ramp, bryn, neu daro, mae'n aml yn bwysig sicrhau bod eich cadair olwyn yn ddiogel ac na fydd yn “tipio” drosodd. Dyma pam mae ailosod y Casters Cadair Olwyn cywir yn bwysig. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ein ffonio ni i gael y Casters Cadair Olwyn cywir ar gyfer eich cadair neu amnewid.

Cael y Casters Blaen cywir ar gyfer eich cadair olwyn

Mae'r rheswm pam mae cael yr un iawn ar gyfer eich cadair olwyn yn bwysig iawn. Mae pob cadair wedi'i dylunio'n wahanol. Canol disgyrchiant, uchder yr echelau, sedd i uchder y llawr. Maen nhw i gyd yn wahanol. Nid yw'r ffaith eich bod chi'n gallu ffitio un i mewn yn golygu iddo gael ei “ddylunio” ar gyfer eich cadair ac mae'n dal yn gallu parhau i fod yn anniogel. Gall y mwyafrif o weithgynhyrchwyr newid maint y tiwb fel na fydd yr un “anghywir” yn ffitio. Mae hyn fel mecanwaith diogelwch wedi'i ymgorffori. Mae fel plwg trydanol. Mae yna wahanol siapiau a meintiau ac mae'n bwysig iawn peidio â'i gymysgu.

Ond peidiwch â phoeni, rydyn ni yma i helpu. Ffoniwch, negeswch, neu e-bostiwch ni a rhowch eich rhif model a'ch rhif cyfresol i ni. Byddwn yn gallu rhoi'r union wrth-dipiwr rydych chi'n edrych amdano. Fel y gallwch weld, mae cael y Casters Cadair Olwyn iawn ar gyfer eich cadair olwyn yn hynod bwysig.

Sale!

Casters Blaen

C81-KW100

$24.00
Sale!

Casters Blaen

C71LT

$49.99
Sale!

Casters Blaen

C61LT

$49.99
Sale!

Casters Blaen

C61141-980

$47.99
Sale!

Casters Blaen

C51LT

$49.99
Sale!

Casters Blaen

C4700

$39.99
Sale!

Casters Blaen

C4608

$39.99
Sale!

Casters Blaen

C46

$39.99
Sale!

Casters Blaen

C20050

$39.99