Pob S-ERGOS ™ Dyluniwyd yn Taiwan - Y Brand Cadair Olwyn # 1 * Ariannu Ar Gael *

Amcangyfrif o'r amser darllen: 5 Cofnodion

Is mae'n bosibl i fod yn bondio â anifeiliaid mewn cadair olwyn? Anifeiliaid yn cadeiriau olwyn yn dod yn gysyniad cynyddol gyfarwydd. Erbyn hyn mae yna achosion o eifr, defaid, moch, cwningod, ceffyl bach, a hyd yn oed blaidd a ffa ar olwynion.

Anabl anifeiliaid sydd eu hangen cadeiriau olwyn neu ryw fath o symudedd mae dyfeisiau i'w galluogi i gerdded yn dod newydd norm.

Ar ben hynny, gellir darostwng yr anifail anaf neu afiechyd a fydd yn eu harwain at a cadair olwyn.

A cadair olwyn yn caniatáu i'r anifail wneud mwynhau bywyd ac i gael bywyd gydag annibynnol symudedd.

Chwilio am Cadeiriau Olwyn am eich Anifeiliaid Anwes

Enw nodedig sy'n dod i'r meddwl wrth drafod anifeiliaid yn cadeiriau olwyn yw Walkin 'Wheels.

Brand ci Americanaidd cadeiriau olwyn datblygwyd gwerth ei nodi gan Mark C. Robinson o Walkin 'Pets gan HandicappedPets.com wedi'i leoli yn Nashua, New Hampshire.

Mae Walkin Pets hefyd yn arbenigo mewn symudedd dyfeisiau ar gyfer pob math o anafedig, Anabl, ac anifeiliaid anwes sy'n heneiddio.

Y Walkin 'Cadeiriau olwyn anifeiliaid anwes yn helpu cŵn hŷn. Mae hyn er mwyn sicrhau bod eich anifail anwes yn cael y ymarfer maent yn gofyn ac yn gallu mwynhau bywyd gyda rhyddid a dim rhwystrau.

A ddylech chi ystyried Cael Eich Anifeiliaid a cadair olwyn?

Fe'ch cynghorir i gael eich ci neu'ch cath i mewn i cadair olwyn os ydyn nhw'n cwympo, yn colli eu cydbwysedd, neu'n blino'n hawdd.

Ar ben hynny, mae'n wir bod llawer anifeiliaid anwes cadair olwyn yn cael eu parlysu neu wedi dioddef trawmatig anaf. Ond, nid yw hynny'n wir gyda phob anifail.

Ar ben hynny, llawer anifeiliaid mewn a olMae'r gadair yn dal i allu cerdded ar rai o'r coesau. Gallant hyd yn oed allu sefyll ar eu pennau eu hunain. Gall Olwynion Walkin darparu y gefnogaeth sy'n caniatáu i'ch anifail sefyll yn unionsyth gydag osgo cywir.

Gallant elwa ar a cadair olwyn, ni waeth a ydynt wedi'u galluogi hebddo ai peidio. 

Gall heneiddio beri i gŵn ac anifeiliaid anwes eraill flino'n hawdd ar deithiau cerdded hir. Gall afiechydon fel arthritis neu ddysplasia clun achosi cymalau poenus a fydd yn gwneud cadeiriau olwyn buddiol iawn. Mae'r cadair olwyn yn cefnogi eu coesau sy'n lleddfu'r straen ar eu cymalau. Bydd yn gwneud symudiad yn haws i'r anifail. Efallai yr hoffech chi ystyried a cadair olwyn ysgafn.

Ar gyfer anifeiliaid anwes sy'n gwella anaf neu lawdriniaeth, gall Olwynion Walkin eu helpu i fynd yn ôl ar eu traed yn gyflymach. Cadair olwyn gall fod yn ychwanegiad gwych i raglen adsefydlu eich ci! Yn debyg i lawer o bethau yn bywyd, gorau po gyntaf. Mae ei gyflawni nawr ac yn gyflym yn dda.

Manteision o Anifeiliaid Yn cadeiriau olwyn

cadeiriau olwyn helpu anifeiliaid i ddelio â:

  • Dysplasia Clun
  • Arthritis
  • Parlys
  • Myelopathi Dirywiol
  • Clefyd disg rhyngfertebrol
  • Materion Niwrolegol
  • Adferiad Llawfeddygol
  • Anafiadau
  • Gwella Cydbwysedd a Sefydlogrwydd

Un o'r rhai mwyaf gwerthfawr Manteision y cadair olwyn yn datblygiad iechyd meddwl anifail. Mae perchnogion wedi crio gyda glee ar ôl iddyn nhw weld y gwahaniaeth yn ymarweddiad eu hanifeiliaid anwes ar ôl iddyn nhw sylweddoli y gallan nhw gerdded, rhedeg a chwarae ar eu pennau eu hunain eto.

Sut i Ddewis y Gadair Olwyn Iawn

Sicrhewch eich bod yn dewis y drol gywir a cadair olwyn maint i'ch ci. Gall gwneud y math hwnnw o benderfyniad fod yn llethol.

Y cam cyntaf yw penderfynu a yw'ch anifail yn ymgeisydd da ar gyfer a cadair olwyn.

Darganfyddwch lefel cefnogi eich anghenion anifeiliaid anwes

Yn dibynnu ar eich anifail anwes 's cyflwr ac symudedd anghenion, gallant ei gwneud yn ofynnol gwahanol lefelau o gefnogaeth.

Cefnogaeth Cefn yn erbyn Cymorth Llawn cadair olwyn

Cefn cefnogi cadeiriau olwyn yn ddelfrydol ar gyfer anifeiliaid anwes sydd â rhywfaint o wendid coesau ôl, anaf, neu barlys. Maen nhw'n cefnogi'ch anifail anwes oddi tano a darparu cydbwysedd ac sefydlogrwydd. Mae hyn yn caniatáu i'ch anifail allu sefyll, cerdded, rhedeg a chwarae eto.

Gall anifeiliaid anwes sydd wedi'u parlysu'n llwyr yn eu coesau cefn ddefnyddio'r stirrups yn y cadeiriau olwyn i ddyrchafu eu pawennau cefn yn ddiogel oddi ar y ddaear. Mae hyn yn atal anaf a achosir gan grafu neu lusgo traed.

Cefnogaeth lawn cadair olwyn yw'r pedair olwyn neu'r cwad safonol cadair olwyn.

Mae'n berffaith ar gyfer anifeiliaid anwes sy'n profi coesau gwan yn y coesau blaen a chefn. Rhaid i goesau blaen eich anifail anwes fod yn ddigon cryf i yrru a llywio eu cefnogaeth lawn cadair olwyn.

Y Cefnogaeth Lawn cadair olwyn yn opsiwn gwych i anifeiliaid anwes sydd â chlefydau sy'n datblygu fel Myelopathi Dirywiol (DM) a fydd yn achosi i'r symptomau waethygu dros amser.

Sut i Addasu i Bywyd ar Olwynion

Y newid i mewn i cadair olwyn gall fod yn hawdd i'r mwyafrif o anifeiliaid anwes. Mae'n well gan gŵn a'r mwyafrif o anifeiliaid fod yn symud, ac maen nhw'n dysgu'n gyflym bod eu cadair olwyn yn mynd i'w helpu gyda hynny. Mae hyd yn oed anifeiliaid nad ydyn nhw wedi rhedeg neu gerdded mewn oesoedd yn ecstatig i fod yn ôl ar eu traed gyda'r cadeiriau olwyn. Maent yn addasu'n gyflym iawn. Mae'r trawsnewidiad yn anhygoel. Ac maen nhw'n edrych yn annwyl ac wrth eu boddau o allu rhedeg eto.

Os na fydd eich anifail anwes yn dechrau rhedeg ar unwaith, bydd y cadair olwyn efallai y bydd angen ychydig o fân addasiadau i'w gwneud yn fwy cyfforddus. Gydag ychydig o newidiadau a rhywfaint o gymhelliant gennych chi, bydd eich anifail anwes yn rhedeg o gwmpas mewn dim o dro!

Anifeiliaid yn cadeiriau olwyn yn gallu dod gyda llawer Manteision. Mae'r rhain yn cynnwys y gallu i symud eto ar eu stêm eu hunain, a fyddai’n rhoi hwb emosiynol enfawr i’r anifail hwnnw. Yn y diwedd, bydd gwella'n fawr y ansawdd o fywydau eu bywydau hwy a'u perchennog.