Pob S-ERGOS ™ Dyluniwyd yn Taiwan - Y Brand Cadair Olwyn # 1 * Ariannu Ar Gael *

Cadair Olwyn Netflix “Moxie” a S-ERGO 125

Paratowch eich siswrn a'ch marcwyr, oherwydd mae'n bryd ymuno â chwyldro Moxie. Mae ffilm ddiweddaraf Netflix, Moxie, yn dilyn grŵp o ferched ifanc mewn ysgol uwchradd lle mae rhestr flynyddol yn eu graddio'n rhywiol ac maen nhw wedi cael digon ohoni. Wedi'i ysbrydoli gan y mudiad terfysg grrrl - mudiad pync ffeministaidd o'r 90au - […]

Sut Allwch Chi Gael Grant ar gyfer Cadair Olwyn?

Gall cadeiriau olwyn, cadeiriau olwyn trydan, sgwteri symudedd ac offer anabledd arall fod yn gostus. Felly, mae llawer o bobl yn ei chael hi'n anodd goresgyn cost cael yr offer hwn yn America. Yn ffodus, mae sawl adnodd cymorth cadair olwyn ar gael i helpu i dalu cost enfawr Cadeiriau Olwyn ac offer symudedd arall. Mae grantiau yn ffordd gyffredin o gael Cadeiriau Olwyn […]

Cadeiriau olwyn yn yr Unol Daleithiau

cadair olwyn ergo lite gyda phobl yn yr Unol Daleithiau

Mae annibyniaeth mewn symudedd yn un o'r agweddau mwyaf hanfodol ar ansawdd bywyd uwch i bobl ag anableddau. Darllenwch isod i gael mwy o wybodaeth am gadeiriau olwyn yn yr Unol Daleithiau. Pam fod cadeiriau olwyn mor bwysig? Gellir cyflawni symudedd annibynnol gydag amrywiaeth eang o ddyfeisiau sy'n gysylltiedig â symudedd. Fodd bynnag, pethau fel dyfeisiau prosthetig, orthoteg wedi'u pweru, […]

Fe ddylech chi Wybod Am Gadeiriau Olwyn

Beth sy'n bwysig ei wybod am gadeiriau olwyn? Bob blwyddyn yn y Gemau Paralympaidd, mae'r mwyafrif ohonom yn dod i dyst yn ogystal â phrofi'r campau chwaraeon gwych dros yr wythnosau nesaf. Oherwydd digwyddiadau o'r fath, i raddau, mae llawer ohonom bellach yn edrych yn anabl fel rheol. Ac eto, mae […]

Sut i Gymhwyso ar gyfer Budd-daliadau AGC ar ôl Anaf Cord Asgwrn Cefn

sbinol

Am ddysgu, sut i Gymhwyso ar gyfer Budd-daliadau AGC ar ôl Anaf Cord Asgwrn Cefn? Bob blwyddyn mae mwy na 17,000 o anafiadau llinyn asgwrn y cefn. Mae llawer yn cael eu hachosi gan ddamweiniau fel damweiniau plymio neu ddamweiniau ceir. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae anafiadau Cord yr Asgwrn Cefn yn arwain at anaf parhaol sy'n gwneud gweithio'n amhosibl. Unrhyw un a oedd yn gweithio neu sydd â […]

Bondio gydag Anifeiliaid mewn cadair olwyn

cadair olwyn cŵn

A yw'n bosibl bod yn bondio ag anifeiliaid mewn cadair olwyn? Mae anifeiliaid mewn cadeiriau olwyn yn dod yn gysyniad cynyddol gyfarwydd. Erbyn hyn mae yna achosion o eifr, defaid, moch, cwningod, ceffyl bach, a hyd yn oed blaidd a ffa ar olwynion. Anifeiliaid anabl sydd angen cadeiriau olwyn neu ryw fath o ddyfeisiau symudedd i'w galluogi i […]

Mae cwmnïau cadeiriau olwyn yn gweld mwy o swyddi'n cael eu colli i COVID

llun o fenyw yn defnyddio gliniadur

Mae cwmnïau cadeiriau olwyn yn gweld mwy o swyddi'n cael eu colli eleni yn fwy nag erioed. Rydym yn defnyddio dull mwy eang yma ar gyfer adroddiad ar 2020-2026. Ydy Mae hynny'n gywir. Bydd angen i ni edrych allan i'r dyfodol o leiaf 5 mlynedd. Ers 2020 bu'r achos gwaethaf mewn hanes. Mae’r pandemig wedi creu mwy nag 1% o farwolaethau […]

10 Awgrymiadau ar sut i fod yn Gadair Olwyn Iach

Gadewch i ni blymio'n ddwfn ar sut i fod yn ddefnyddiwr cadair olwyn iach. Mewn byd sy'n llawn bwydydd hynod afiach, nid yw cadw'n iach yn ffordd hawdd o fyw. Yn yr un modd, mae bod yn iach fel defnyddiwr cadair olwyn mewn byd o fwydydd afiach blasus yn ffordd anodd o fyw hyd yn oed. Problem gyffredin […]

Gwyliau Hapus gan ein Tîm BLOB!

nadolig llawen_karman_cadair olwyn

Gwrandewch ar Jingle Bells wedi'i berfformio gan Blob Opera. Yna chwarae pedwar llais opera i greu eich cyfansoddiad eich hun? https://t.co/3JzaP1hhF7 trwy @googlearts - Karman Healthcare (@KarmanHC) Rhagfyr 17, 2020 Postiwyd gan Karman Healthcare Inc. ddydd Gwener, Rhagfyr 18, 2020 Chwarae ar eich ffôn smart nawr! Mae'n wirioneddol wych