Pob S-ERGOS ™ Dyluniwyd yn Taiwan - Y Brand Cadair Olwyn # 1 * Ariannu Ar Gael *


Mae pawb yn profi eiliad anodd ar ryw adeg yn eu bywydau. Efallai y bydd rhai yn dysgu delio â'r sefyllfaoedd hynny tra nad yw eraill oherwydd diffyg gwybodaeth. Mae yna lawer o ffyrdd a all helpu unrhyw un i oresgyn y profiadau negyddol hyn. Efallai y bydd newidiadau syfrdanol yn cymryd mwy o amser i eraill ddelio â nhw, ac efallai y bydd rhai yn gallu addasu.

Efallai y bydd pobl mewn cadeiriau olwyn yn wynebu profiad emosiynol ar ryw adeg. Efallai eich bod yn cwestiynu pam na allwch wneud pethau y gall eraill neu pam mae hyn wedi digwydd i chi. Efallai ei fod yn ymddangos fel diwedd y byd i lawer, ond yn y pen draw mae llawer yn dysgu gweld ochr ddisglair sefyllfaoedd a fydd yn eu helpu i fyw eu bywyd i'r eithaf.

Cadair Olwyn gall defnyddwyr wynebu dau mathau o newid syfrdanol, emosiynol a chorfforol. Ymdrinnir â'r ddau fath hyn o newid mewn gwahanol ffyrdd a gallant gael effeithiau gwahanol ar rywun. Ac eto, maen nhw'n aml yn mynd law yn llaw.

Newidiadau emosiynol negyddol a allai wneud i chi deimlo eich bod yn profi'r gwaethaf bywyd gellir delio â nhw trwy ddod yn wybodus yn gyntaf. Ceisiwch ddeall beth rydych chi'n ei deimlo. Ai dicter ydyw, tristwch, neu genfigen? Gall gofyn i hyn ddechrau helpu oherwydd gallwch chi ddechrau dod o hyd i dderbyniad a deall y ffordd orau i ddelio â'r teimladau hyn.

Wrth i un ddadansoddi'r emosiynau hyn, rydych chi'n dod yn ymwybodol o'r pethau a allai fod wedi sbarduno'ch cyflwr emosiynol. Efallai eich bod wedi profi teimladau o waharddiad a bychanu, wedi mynd i’r afael yn amhriodol, neu wedi eich holi gan eraill am eu galluoedd.

Mae yna lawer o wahanol ddulliau a allai eich helpu i oresgyn gwahanol sefyllfaoedd.

Mae ysgrifennu mewn cyfnodolyn yn ffordd ryfeddol o ollwng emosiynau mewn ffordd iach. Gall y dull hwn fod yn gyfeirnod pan fyddwch wedi wynebu sefyllfa benodol fwy nag unwaith. Bydd yn eich helpu i sylweddoli bod yr eiliadau hyn dros dro. Mae gennych chi'r gallu i oresgyn yr emosiynau negyddol hyn.

Dull arall sy'n ddefnyddiol rhoi cynnig arno yw siarad â ffrind dibynadwy. Gall hyn helpu i leddfu emosiynau potel a chael persbectif allanol a all helpu gwella y sefyllfa.

Myfyrdod gall fod yn fuddiol hefyd.

Neu, gallwch chi dynnu eich sylw gyda gweithgareddau rydych chi'n mwynhau eu gwneud.

corfforol ymarferion fel chwaraeon or ioga gall helpu i leddfu'ch meddwl a'ch corff yn ystod amseroedd anodd.

Mae newidiadau corfforol fel arfer yn haws eu goresgyn oherwydd mae gwahanol ffyrdd o ddod o hyd i atebion ar gyfer y dasg anoddaf hyd yn oed. Dod o hyd i'r ffyrdd gorau o wneud hynny cwblhau gall tasgau o ddydd i ddydd roi teimlad cryf o gyflawniad i chi.

Mae'r defnydd o cadeiriau olwyn wedi gwella miliynau o fywydau gan roi annibyniaeth a helpu i greu bywyd cyfforddus. Mae yna lawer o bethau y gall rhywun eu gwneud o hyd a'r mwyafrif yn bwysig cyflawni hyd yn oed gyda gwahaniaethu corfforol.

Gadael ymateb