Eicon KarmanHealthcare.comKarmanHealthcare.com

E4, Llundain

4.6 adolygiadau 239

 • avatar Angela Holstein ★ ★ ★ ★ ★ misoedd 4 yn ôl
  Am gwmni anhygoel. Derbyniasom ein cadair olwyn ond oherwydd ei fod wedi'i uwchraddio, fe gollwyd y caledwedd yn anfwriadol. Anfon e-bost at y cwmni a chael ymateb o fewn ychydig oriau. Rydyn ni ar yr Arfordir Dwyreiniol. Roedd Amber yn wirioneddol wych. Wedi deall … Mwy y cynnyrch ac yn gwybod ar unwaith beth ddigwyddodd. Roedd ei hamser ymateb yn wych a datrysodd ein problem yn brydlon. Methu bod wedi gofyn am well gwasanaeth cwsmeriaid. Maent yn ffodus i'w chael yn gweithio iddynt. Rydym yn hynod fodlon â'n cynnyrch ac yn eu hargymell yn fawr ar gyfer unrhyw bryniannau meddygol.
 • avatar Sarah Goodlin ★★★★ misoedd 6 yn ôl
  Fe wnaethon ni aros yn hirach nag yr oeddwn i'n gobeithio derbyn y gadair, ond mae'n wych! Mae'n ysgafn, ond yn gadarn ac yn hawdd iawn ei symud.
 • avatar Susan Nielsen ★ ★ ★ ★ ★ misoedd 11 yn ôl
  Mae fy mam yng nghyfraith yn caru ei Karmen newydd cadair olwyn. Nawr mae hi'n gallu mynd ar wibdeithiau gyda ni yn hawdd a gall gerdded pan mae hi eisiau a theithio os yw hi'n blino. Diolch Karmen am y gadair ysgafn hon!
 • avatar Mufaddal Khabati ★ ★ ★ ★ ★ misoedd 4 yn ôl
  Amrediad anhygoel am brisiau anhygoel! Argymell yn fawr i bawb!
 • avatar Peter Pan ☆☆☆☆ yn ystod yr wythnos ddiwethaf
  Waw mae'n edrych yn debyg mai hwn yw Is-lywydd Karman Healthcare ac roedd yn ymddwyn fel anifail llwyr wrth gael ei ffilmio ar eiddo cyhoeddus. Fe wnaeth hyd yn oed gicio trybedd y ffotograffwyr. Ymddengys mai ei enw yw David Chao unigolyn trist druenus.
 • avatar Mike Buso ★ ★ ★ ★ ★ misoedd 9 yn ôl
  Cawsom Karman S-Ergo 115 ar gyfer fy ngwraig. Rwy'n gwerthfawrogi'n fawr ei fod gymaint yn ysgafnach na'r llawer trymach cadeiriau olwyn a gynigiodd eraill inni. Nid yw deg punt o bwys os mai dim ond ei rolio o gwmpas ydych chi, ond os ydych chi'n codi … Mwy i mewn ac allan o gar, mae'n bwysig iawn. Hyd yn hyn, nid oes angen unrhyw waith cynnal a chadw ar hyn, ac rwy'n gobeithio ac yn disgwyl i hynny aros yn wir. Rwy'n ei argymell yn fawr.
 • avatar David Bacon ★ ★ ★ ★ ★ flwyddyn yn ôl
  Fel rhoddwr gofal fy nhad, roeddwn i angen a cadair olwyn ysgafn y gallwn ei ddefnyddio gydag ef unrhyw bryd yr oeddem i ffwrdd o'i gymuned ymddeol. Ar ôl ymchwilio i sawl math gwahanol o cadeiriau olwyn, Archebais y LT-980. Fe'i derbyniais … Mwy ddoe, ac mae'r adeiladu wedi creu argraff arnaf ansawdd a'r holl nodweddion sy'n ei gwneud yn gludadwy ac yn hawdd i'w cludo. Cael profiad gyda thrymach cadeiriau olwyn amser maith yn ôl, mae'r LT-980 yn gadair wych i unrhyw un sydd angen rhywbeth ysgafnach. Yn anffodus, bu farw fy nhad yn ddiweddar cyn iddo gael cyfle i'w ddefnyddio, ond rwy'n ei hoffi ac rwy'n mynd i'w gadw i'w ddefnyddio yn y dyfodol gydag aelodau eraill o'r teulu a allai fod angen.
 • avatar Monique Dreef ★ ★ ★ ★ ★ misoedd 11 yn ôl
  Prynwyd y Karman 19 " Cludiant Dur Cadair w / breichiau symudadwy. Mae'r cadeirydd trafnidiaeth yn hawdd ei wthio ac yn ffitio trwy ddrysau rheolaidd. Mae'n hawdd tynnu'r gorffwys (au) braich os oes angen. Yn gallu tynnu gorffwys y goes neu eu siglo i'r … Mwy ochrau (ni fyddant yn aros yn eu lle oni bai eu bod yn y tu blaen, ond mae hynny'n ateb hawdd gyda strap Velcro). Mae gan y sedd a clustog tenau. Mae gwregys ynghlwm i ddiogelu'r person yn y gadair. Mae'r olwynion yn rholio yn hawdd ar bren caled, teils a charped. Hyn cadeirydd trafnidiaeth yn hawdd ei blygu i'w storio. (cath wedi'i chymeradwyo!)
 • avatar Amy Arenson ★★★★ flwyddyn yn ôl
  Dyma ein Karmen cyntaf cadair olwyn a hyd yn hyn mae wedi bod yn dda iawn. Rydym defnyddio fel cadeirydd trosiannol i gael fy ngŵr allan o'i allu cadair olwyn. Mae'n bwysau ysgafn iawn, yn hawdd ei blygu a'i ffitio yng nghefn fy SUV. … Mwy Dywed fy ngŵr ei fod yn weddol gyffyrddus ar gyfer amseroedd eistedd byrrach, mae'n gyfarwydd iawn â bod yn "ddiogel iawn" yn ei gadair bŵer felly mae'n dal i addasu ond mae'n credu y bydd yn gadair wych yn y tymor hir! Llongau cyflym iawn, aeth popeth yn llyfn iawn wrth archebu hefyd!
 • avatar Michael Smith ★★★★ misoedd 11 yn ôl
  Gwnaeth hyn argraff fawr arnaf cadair olwyn Rwy'n gallu symud o gwmpas yn well. Cael ychydig o broblemau gyda rhyddhau'r coesau heblaw'r gadair wych honno!
 • avatar Generose Mahoney ★ ★ ★ ★ ★ flwyddyn yn ôl
  Karma oedd yr hyn yr oeddem yn edrych amdano, cadair ysgafn y gallai fy merch ei rhoi mewn car yn hawdd pan oedd yn rhaid iddi fynd â mi i rywle gan nad wyf yn gyrru 82 a'r goes dde uwchben y pen-glin wedi'i thrystio. Roedd y ddynes y siaradodd fy mab â hi yn braf iawn ac yn barod i helpu. Ddim … Mwy cymerwch amser i gael eich danfon. A chyfarwyddiadau hawdd i'w rhoi at ei gilydd. Ychydig i'w wneud o gyfarwyddiadau ac wedi'i wneud yn bennaf yn barod. Pobl wirioneddol wych i weithio gyda nhw. Diolch yn fawr iawn.
 • avatar Blanca Arteaga ★★★★ flwyddyn yn ôl
  Fe wnes i orchymyn y gadair hon ar gyfer fy nghariad sydd ag MS. Mae wedi'i wneud yn dda. Yn gadarn iawn. Fe wnes i archebu gwrth-tipwyr ond Peidiwch byth â'u cael gyda'r gadair. Anfonais e-bost ond nid wyf wedi clywed ganddynt. Ond byddwch chi wrth eich bodd â pha mor dda ydyw .. Dyma … Mwy cwpl o luniau. Nid yw'r gorchuddion gorffwys braich yn dod gydag ef.
 • avatar Karen Sachs ★ ★ ★ ★ ★ flwyddyn yn ôl
  Cawsom y cadeirydd trafnidiaeth heddiw i'm gwraig sy'n cael llawdriniaeth ar ei throed ac a fydd yn gorfod bod oddi arni am 6 i 8 wythnos. Mae'r ansawdd yn rhagorol ac yn gyffyrddus iawn. Roedd yn hawdd eu rhoi at ei gilydd - ni wnes i ddod o hyd i'r cyfarwyddiadau … Mwy (roedd hynny yn y boced ar gefn y gadair tan ar ôl i mi ei ymgynnull.
 • avatar David Brand ★★★★ flwyddyn yn ôl
  Newydd dderbyn yr alwminiwm 24 pwys cadair olwyn i'm mam fach oedrannus gyda parkinsons ei defnyddio. Yn ymddangos fel yr hysbysebwyd, yn edrych ymlaen at ei gyflwyno iddi yn ei chartref byw â chymorth yfory. Gorchmynnwyd trwy Amazon, derbyniwyd … Mwy y model cywir, nid y lliw cywir. Yn siomedig nad y gadair liw byrgwnd oedd yr hyn a gyrhaeddodd, ond fe wnaethon ni ychwanegu rhai rhubanau er mwyn iddi gydnabod pa gadair yw hi. Gobeithio y bydd hi'n cael llawer o ddefnydd ohono.
 • avatar Rodger Gerzema ★★★★ flwyddyn yn ôl
  Wedi gwirioni ar y gadair ysgafn. Byddai'n well gennyf olwynion rwber ac nid plastig caled. Maen nhw'n gadael Mark's ar loriau teils clustog. Dewis rhagorol ar gyfer trafnidiaeth ar y cyfan.
 • avatar Ashleigh Pasley ☆☆☆☆ flwyddyn yn ôl
  Gwasanaeth gwael i gwsmeriaid. Nid yw'r Cadeirydd yn addasadwy, yn methu â chael galwad yn ôl gan gwmni am gymorth lai na blwyddyn yn ôl, pan brynodd fy nghlaf (rwy'n therapydd mewn cartref nyrsio.) Talodd dros $ 1,000.00 o'i boced am y gadair hon. Nawr, … Mwy gyda defnydd cyfartalog a llai na blwyddyn yn ddiweddarach, mae'r olwynion blaen yn rhwygo ac yn cwympo ar wahân. Nid yw'n ddefnyddiadwy, a'r Karma gorau y gall ei gynnig i'm claf yw "dyma rif yr eitem, archebwch nhw ar $ 100.00 ar gyfer pâr." Yn druenus. Pa fath o cadair olwyn cwmni yn trin pobl fel hyn. Cadair wedi'i hadeiladu'n wael, ac unwaith mae ganddyn nhw'ch arian, maen nhw'n cael eu gwneud gyda chi. Gochelwch!
 • avatar Gloria a Fred Rau ★ ★ ★ ★ ★ flwyddyn yn ôl
  S-115 a dderbyniwyd yn ddiweddar yw fy 3edd gadair Karman, Yn neis iawn, yn ysgafn iawn ac yn gweithio'n dda iawn.
 • avatar Sandy Gordon ★ ★ ★ ★ ★ flwyddyn yn ôl
  Gorchmynnwyd Kerman ultra ysgafn cadair olwyn trwy Walgreens.com. Cludwyd o California ar unwaith a dyna'n union beth wnes i ei archebu.
 • avatar Dena Blum ★ ★ ★ ★ ★ flwyddyn yn ôl
  Prynais Ergonomeg Pwysau Ysgafn Karman S-ERGO 305 cadair olwyn S-Ergo305Q16SS, 29 pwys., Olwynion Rhyddhau Cyflym, Frame Rose Red, Maint Sedd 16 "WX 17" D, Uchder Sedd Addasadwy Ffatri (Llawr To Sedd Diofyn 19 ") ac mae'n wych. … Mwy Rwy'n berson bach ac rwy'n hoff iawn o led y gadair. Mae'n hynod hawdd ei ddefnyddio hefyd.
 • avatar Jillisa Pierson ★ ★ ★ ★ ★ flwyddyn yn ôl
  Cefais fy cadair olwyn yn gyflym ac mae'n anhygoel. Mae mor ysgafn mae'r padiau cadair yn feddal ac yn gyffyrddus. Rwyf wrth fy modd. A diolch ychwanegol am weithio gyda'r gymdeithas ms.
 • avatar Beverly Miloszewski ★ ★ ★ ★ ★ flwyddyn yn ôl
  Mae cadair olwyn yn berffaith ar gyfer fy mam 91 oed a fy Nhad a fydd angen ei lwytho a'i ddadlwytho. Cymerodd llongau ychydig o amser gan fod y lliw allan o stoc, tymor gwyliau a digwyddiad tywydd! Ond, fe gyrhaeddodd mewn cyflwr da ac mae fy Mam wrth ei bodd … Mwy mae'n!
 • avatar Judy Gilson ★ ★ ★ ★ ★ flwyddyn yn ôl
  Yn hapus iawn gyda'r cynnyrch wedi'i adeiladu'n dda ar gyfer aelod o'r teulu hefyd yn hawdd ei roi mewn car ar gyfer ymweliadau meddyg.cadair olwyn yn symud yn rhydd ar garped a thrwy ddrysau tŷ.
 • avatar Dana Crowley ★ ★ ★ ★ ★ flwyddyn yn ôl
  Mae hwn yn wych cadair olwyn. Mae'n edrych yn wych. Mae'n ysgafn, ond yn wydn. Mae'n plygu'n hawdd i'w storio. Yn bwysicaf oll, mae'n gyffyrddus yn ôl fy nhad oedrannus. Gwerth gwych am yr arian.
 • avatar bil lutz ★ ★ ★ ★ ★ flwyddyn yn ôl
  Wedi ei dderbyn heddiw, ei ddanfon yn gyflym ac mae'n hollol berffaith. Mae'r gadair yn ddigon ysgafn i'm gŵr ei godi'n hawdd. Fe wnaethom ei brynu i hwyluso teithio a byddwn yn gallu ei blygu a'i anfon fel bagiau wedi'u gwirio. Yn falch iawn gyda'r ansawdd, … Mwy mae gorffwysau traed ar wahân ond yn hawdd eu gwisgo a'u tynnu i ffwrdd. Rwy’n fyr, 4 ”11, ac mae’r gadair yn fy ffitio’n dda. Gallaf gyrraedd y breciau o safle eistedd.
 • avatar Rwbl John ★ ★ ★ ★ ★ flwyddyn yn ôl
  rheolaidd cadeiriau olwyn ychydig yn rhy drwm i'w cario i fyny ac i lawr grisiau. Fe wnes i ddod o hyd i bwysau plu Karman ar-lein a'i brynu. Mae'n hawdd cario i fyny ac i lawr grisiau a dywed fy ngwraig ei bod yn gyffyrddus ac yn hawdd ei symud iddi hi ei hun. Yn union … Mwy yr ateb i ni.
 • avatar Rêp Douglas ★ ★ ★ ★ ★ flwyddyn yn ôl
  Rydym newydd dderbyn ein S Ergo 115 cadair olwyn ac mae'n wych. Mae'r maint 16 "yn ffit perffaith ac mae'n gyffyrddus ac yn ysgafn. Mae'r clustogau sedd symudadwy a'r sedd contoured yn nodweddion braf iawn. Mae'n plygu'n eithaf bach, gyda … Mwy yr olwynion rhyddhau cyflym y mae'n cyd-fynd yn berffaith yng nghefn ein car bach.
 • avatar Frank G. ★★☆☆☆ flwyddyn yn ôl
  Neis iawn. Wedi'i adeiladu'n dda ond fe wnaethoch chi anfon y lliw anghywir ataf. Fe wnes i orchymyn yr un burgandy a chefais un du.
 • avatar Luana McCuish ★ ★ ★ ★ ★ flwyddyn yn ôl
  Prynu Karman cadeirydd trafnidiaeth gyda sedd 19 " … Mwy a chlo. Bydd hyn yn help mawr gyda fy mam oedrannus.

Gweld Adolygiadau Google Gadewch Adolygiad

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=82rNMuRXEesDLE/embedyt]

 Llaw cadeiriau olwyn

Isod mae rhestr o adolygiadau defnyddwyr go iawn wedi'u hidlo gan google. Prynwyr gwirioneddol a'r hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud. Hyderwn bob adolygiad gan bartneriaid fel GOOGLE, YELP, a Amazon. Dim ond prynwyr parchus iawn sy'n cael eu gwirio trwy ffynonellau dibynadwy y dylid eu hystyried. Bydd Yup, y da a'r drwg yn cael eu cynrychioli gennych chi'r gymuned a phrynwyr a defnyddwyr ein cynhyrchion a'n gwasanaethau. Diolchwn ichi ymlaen llaw am eich meddyliau. We cynnig cannoedd o wahanol fathau o bŵer a cadeiriau olwyn â llaw sy'n darparu ar gyfer llawer o wahanol gyflyrau a allai fod gan ddefnyddiwr. Yn ychwanegol,  cadeiriau olwyn â llaw yn cynnwys dewis mawr o uchel ansawdd cadeiriau sy'n gystadleuol iawn o ran pris. Fel canlyniad, we cario llawer o wahanol gategorïau o cadeiriau olwyn, yn dibynnu ar eich cyflwr gallwch ddod o hyd i un sy'n gweddu orau i'ch ffordd o fyw. Yn ogystal, rydym yn darparu cludo cadeiriau olwyn, cadeiriau olwyn safonol, cadeiriau olwyn ysgafn, cadeiriau olwyn ultra ysgafn, cadeiriau olwyn ergonomig a llawer o rai eraill. Â Llaw Cadeiriau Olwyn yw'r math o ddyfais y mae'n rhaid i berson ei symud ei hun heb gymorth batri. Gallwch ddewis o blith hunan-yrru, sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r defnyddiwr yrru gyda'r defnydd o'u breichiau, a gyrru cydymaith, sy'n golygu bod yn rhaid i chi gael rhywun i'ch gwthio. We yn credu y bydd defnyddwyr yn gallu dod o hyd i'r gorau cadair olwyn â llaw ar gael ar gyfer eu hanghenion penodol. I ddewis yr hawl cadair olwyn er enghraifft, dylech ymchwilio a phenderfynu pa gategori, model a phwynt prisiau sy'n addas ar gyfer eich ffordd o fyw a'ch cyflwr. Yn dibynnu ar eich sefyllfa, gallwch ddewis cadair sydd ag olwynion cefn mawr, sydd fel arfer yn hunan-yrru. Os oes gennych ofalwr neu os ydych chi'n rhoi gofal ar hyn o bryd, efallai y byddai'n well gennych y fersiwn olwyn gefn fach o'r cadair olwyn, sydd hefyd yn cynnwys dolenni cydymaith. Rydyn ni am eich helpu chi i ddod o hyd i'r gorau cadair olwyn. Dyna ein hymrwymiad i chi. Darganfyddwch beth allwn ei wneud i chi. Cysylltwch â ni heddiw!
Cadeiriau olwyn â llaw bod â nodweddion gwahanol sy'n caniatáu i'r offer fod yn addas ar gyfer y defnyddiwr terfynol. Mae amrywiadau ar y nodweddion hyn a rhesymau pam mae pob amrywiad yn bwysig i bob defnyddiwr. Wrth ragnodi a symudedd cynnyrch, mae yna lawer o benderfyniadau y mae'n rhaid eu gwneud er mwyn dewis y gadair gywir. symudedd rhaid i ddefnyddwyr ddeall sut y bydd pob penderfyniad yn effeithio ar nodweddion eraill. Mae cael y wybodaeth gywir am y cynnyrch yn bwysig. Beth yw'r nodwedd orau i mi? Yn Karman credwn fod cysur yn bwysig. Y cadeiriau mwyaf cyfforddus rydyn ni'n eu darparu yw ein Ergonomeg cadeiriau olwyn. Gydag ergonomeg iawn a da clustog sedd, byddwch chi'n mwynhau'r cadair olwyn am oes. Mae yna nodweddion eraill sy'n bwysig i'w cofio pan rydych chi'n prynu a cadair olwyn. Cysylltwch â ddeliwr neu ddarllen mwy am ein cynnyrch. Rydym hefyd wedi cael sylw ar y Sioe Dr. Phil. Ein hymdrechion i wasanaethu'r anabledd mae'r gymuned yn dechrau trwy ddylunio'r cynnyrch gorau. Mae'n bwysig gofyn i ddeliwr neu weithiwr proffesiynol DME a ydych chi'n gwneud y dewis cywir. Wrth ofyn cwestiynau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n sôn am yr hyn sydd bwysicaf i chi. Bydd y buddsoddiad a wnewch heddiw yn para am oes. Er enghraifft, os dewiswch uchder sedd isel, ni allwch ddewis olwynion mawr gan y bydd yr olwynion yn effeithio ar uchder y sedd. Enghraifft arall fyddai, os dewiswch draed troed 70 gradd efallai na fyddwch yn gallu dewis casters 8 ″. Yn aml yn dewis y cyfluniad cywir ar gyfer a cadair olwyn yn broses sy'n ymddangos yn hir. Rydyn ni'n gwybod symudedd offer yn well na neb arall. Gallwn eich helpu trwy'r broses gyfan. O ddewis cynllun sylfaenol, i gael un gyda'r holl nodweddion rydych chi wedi'u dewis. Cysylltwch â ni heddiw i gael mwy o wybodaeth am ein cynnyrch. Byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu chi i ddod o hyd i'r cynnyrch cywir. Os na all unrhyw un o'n delwyr eich helpu, anfonwch e-bost atom a byddwn mewn cysylltiad â chi cyn bo hir. Karman yn poeni am yr holl gwsmeriaid ledled y wlad. Mae eich boddhad yn bwysig i ni. Gellir ateb y mwyafrif o gwestiynau cyffredinol am ein cynnyrch trwy ein Tudalen Cwestiynau Cyffredin. Mae ein cadeiriau llaw yn cael eu hadeiladu gyda ansawdd mewn cof. Rydym yn gwybod y bydd y cynnyrch hwn gyda chi am weddill eich bywyd a chyfrif ar y ansawdd yn para am nifer o flynyddoedd. Edrychwch ar ein tudalen warant a gweld drosoch eich hun beth mae eraill yn ei ddweud. Ar rai tudalennau cynnyrch mae gennym hefyd adolygiadau sy'n darparu adborth. Rydyn ni wedi bod o gwmpas am fwy nag ugain mlynedd. Mae gennym ystod eang o gynhyrchion sy'n addas ar gyfer eich anghenion.

Nodau Olwyn symudedd

• Darparu modd annibynnol symudedd • Gwneud y mwyaf o berfformiad gweithgareddau beunyddiol. modd i leddfu pwysau • Lletya newidiadau mewn maint a phwysau
Ar gyfer unigolion sydd â chyfyngedig symudedd, mae cadair â llaw yn ddarn hanfodol o offer i wella eu ansawdd bywyd a darparu rhyddid i symud. Yn y gorffennol, cadeiriau olwyn yn drwm ac yn feichus i ddefnyddwyr yn ogystal â rhai sy'n rhoi gofal ac yn aml nid oedd ganddynt allu symud. Heddiw, diolch i ddatblygiadau mewn gweithgynhyrchu a dylunio, nid oes angen i ddefnyddwyr bellach fod yn adeiladwyr corff cystadleuol i godi a cadair olwyn i fyny grisiau neu i mewn i gefnffordd car. Mae gennym lawer wedi'u cynllunio'n ddeallus cadeiriau olwyn ar y farchnad sy'n addas ar gyfer cadair olwynunigolion sy'n gaeth. Rydyn ni'n ceisio defnyddio alwminiwm gradd awyrennau ar ein holl gynhyrchion. defnyddio mae deunydd ysgafn yn helpu i leddfu pwysau'r ffrâm. Efallai bod gan ein modelau am bris is gyfuniad o ddur ac alwminiwm. Ond ein gorau cadeiriau olwyn wedi'u gwneud o alwminiwm. Waeth pa ddeunydd a ddefnyddiwn, rydym yn ymdrechu i'w ddarparu ansawdd cynhyrchion. Rydym yn deall eich symudedd anghenion. A di-drydan cadair olwyn dylai fod yn chwaethus ond hefyd yn gost-effeithiol. Rydym yn gwneud ein gorau i ddod o hyd i gydbwysedd gwydnwch a phris ar gyfer ein cynnyrch. Edrychwch ar ein cynhyrchion mwyaf poblogaidd yn ôl pwysau ar ochr chwith y dudalen hon.
Rhowch alwad i ni os na allwch ddod o hyd i cadair olwyn mae gan hynny'r nodweddion rydych chi'n edrych amdanyn nhw. Rydym yn darparu llawer o opsiynau ac ategolion sydd ar gael fel cydrannau dewisol ar gyfer eich cadair olwyn. Yn Karman, rydyn ni'n ceisio “bwndelu” a chynnwys cymaint o nodweddion buddiol i'n cadeiriau fel bod eich symudedd gellir gwella profiad i'r eithaf. Gobeithio y dewch chi o hyd i'r cynnyrch cywir trwy ein dewis mawr o symudedd offer. Ein hymrwymiad i cadair olwyn mae rhagoriaeth yn hanfodol i'n cwmni. I gyflawni hyn, rydyn ni bob amser yn ceisio rhoi ein troed orau ymlaen. Rydym yn argymell darllen adolygiadau cynnyrch i ddod o hyd i'r cynnyrch gorau. Gall hyn fod yn ultralight cadair olwyn, neu ergonomeg cadair olwyn. Fe welwch gynhyrchion sydd â'r dechnoleg eithaf fel sefyll cadeiriau olwyn. Neu efallai mai dim ond syml sydd ei angen arnoch chi cerddwr i'ch helpu chi gyda'ch byw bob dydd. Beth bynnag yw'r achos, mae Karman yma i chi. Edrychwch ar ein holl gynhyrchion categori. Ymgynghorwch â deliwr neu ffoniwch ni. Llawlyfr cadeiriau olwyn yw ein harbenigedd. Cadeiriau Olwyn darparu defnyddwyr gyda'r symudedd i yrru eu hunain. Maent hefyd yn caniatáu i roddwr gofal gynorthwyo gyda'r defnyddiwr symudedd. Rydym wedi treulio dros ddau ddegawd yn dylunio cadeiriau olwyn a'u cynhyrchu yn ein cyfleuster modern. Ein harbenigedd yw cadeiriau llaw ysgafn. Maent fel arfer o dan 30 pwys. Ond mae gennym hefyd rai sydd o dan 25 pwys. Gall ffrâm pwysau ysgafn helpu'r rhai sy'n rhoi gofal a defnyddwyr. Mae'r budd-daliadau yn aruthrol. O rwyddineb cludo, i fod yn hawdd ei yrru. Dysgu Mwy Am Gynhyrchion
Dod o Hyd i'r Perffaith Cadair Olwyn i FIT CHI yn bwysig iawn. Dyna pam rydyn ni wedi lansio'r newydd ERGO FIT ™ Ymgyrch yn seiliedig ar briodol Ergonomeg Cadair Olwyn, gan gymharu a chyferbynnu anghenion eich corff, eich Dimensiynau Cadair Olwyn, a hefyd cydbwyso'r amgylchedd lle byddwch chi'n mwynhau'ch cadair olwyn. P'un a yw'n alldaith awyr agored, neu'n sicrhau bod mynd i fyny a trychineb gyda'r lleiaf o wrthwynebiad, neu fod mor gyffyrddus â phosibl oherwydd defnydd hirfaith, ein ERGO FIT ™ yn darparu swm dirifedi o opsiynau ac ategolion, neu fodelau ag amrywiadau penodol sydd wedi'u cynllunio i wneud y mwyaf o'ch symudedd a chysur. Siart Mesuriadau Cadair Olwyn - Karman | Ar gyfer pob cadair olwyn â llaw
ADNODDAU - Mae gan bob Tudalen Glanio Cynnyrch yr holl wybodaeth sy'n berthnasol i'r cynnyrch (ee Codau HCPCS, Dimensiynau, Llenyddiaeth, UPC, ac ati). Os hoffech weld pob cynnyrch wedi'i restru gan specs a manylion, ewch i'n tudalen Glanio Adnoddau trwy glicio YMA. Sefydliad Iechyd y Byd - Cadeiriau Olwyn Cadeiriau Olwyn Gwydn - Beth yw'r deunydd gorau? Anabl - Sut i Ddewis y Gadair Olwyn Iawn Pa fath o gerbyd cadair olwyn sydd orau i mi? Cyfeiriadur Tudalen Glanio
Os mai dyma'ch tro cyntaf yn chwilio am cadair olwyn â llaw, rydych chi yn y lle iawn. Mae yna wefannau eraill hefyd y gallwch chi gyfeirio atynt gyda gwybodaeth dda fel Wicipedia. Rydyn ni yma i roi'r wybodaeth orau i chi am ein cynnyrch. Dod o hyd i a cadair olwyn â llaw yw un o'r buddsoddiadau pwysicaf. Gallwch chwilio yn ôl llawer o ffactorau. Mae rhai yn edrych ar bris. Tra bod eraill yn edrych am bwysau. Mae gan bawb hoffter gwahanol. Mae cadeiriau llaw yn dod o bob math o siapiau a meintiau. Gall rhai cadeiriau llaw fynd mor uchel â 30 modfedd o led. Dim ond 14.5 pwys mewn pwysau ffrâm yw cadeiriau llaw eraill. Nid oes gan bob brand ddetholiad eang o cadeiriau olwyn, ond Mae gennym ni bob math o cadeiriau olwyn. Cymerwch gip ar ein fideos cynnyrch cyn i chi brynu. Bydd ein fideos yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am ein cynnyrch. Mae hyn yn cynnwys dangos sut mae cynnyrch yn plygu, neu sut i wneud hynny gogwyddo'r a cadair olwyn. Edrychwch arno youtube.com/karmanhealthcare. Tanysgrifiwch i'n sianel Youtube lle Byddwn yn eich hysbysu pan fydd fideo newydd wedi'i bostio ar ein sianel. Mae hefyd yn bwysig iawn dysgu am bwy fydd yn gwasanaethu'ch cadeirydd. Prynu a symudedd cynhyrchion yn hawdd y dyddiau hyn. Gallwch brynu cadair ar-lein yn rhwydd. Mae ein delwyr swyddogol fel arfer yn cynnig llongau am ddim. Mae prynu ar-lein yn golygu nad oes raid i chi adael cysur eich cartref i brynu ein cynnyrch. Dylech roi galwad i ni os oes gennych unrhyw gwestiynau. Efallai y byddwch hefyd yn dod o hyd i ddeliwr lleol trwy ein lleolwr deliwr. Rydym bob amser yn gwneud argymhellion i'n cwsmeriaid. Ymhlith y ffactorau pwysig wrth benderfynu prynu'r math hwn o ddyfais mae: dosbarth pwysau a math o gynnyrch. Llawlyfr cadeiriau olwyn yn gyffredinol mae ganddo 3 dosbarth pwysau gwahanol. Pwysau safonol, pwysau ysgafn, a phwysau ultralight. Mae gan gadeiriau hunan-yrru gategorïau hefyd. Mae hyn yn cynnwys bariatreg, recline neu gefn uchel. A oes cyflwr meddygol? Sut mae'r defnyddiwr yn perfformio gweithgareddau bob dydd? A yw'r defnyddiwr yn annibynnol? Mae gennym ni cadeiriau olwyn wedi'i wneud ar gyfer defnyddwyr gweithredol hen ac ifanc. Gall pob grŵp oedran ddefnyddio cadeiriau llaw. Mae'n bwysig defnyddio canllaw mesur yn gyntaf. Ffitrwydd priodol yw'r ffactor pwysicaf wrth brynu a cadair olwyn. Mae symudedd dylai'r gadair fod yn estyniad o gorff person. Yna rydyn ni'n canolbwyntio ar gysur. A yw'r person bellach yn gyffyrddus? A oes ergonomeg iawn? A yw'r person yn dueddol o arafu? Yn union fel person arferol yn eistedd ar ddesg mewn swyddfa. Mae ergonomeg briodol yn bwysig iawn. Ar ôl i ni gulhau'r pethau hynny, mae'n haws. Yna gallwn ofyn pa gynhyrchion sy'n cynnig mwy budd-daliadau? A oes model ysgafnach? Neu a yw'r cwsmer yn dymuno arbed rhywfaint o arian? Dim ond dros dro y defnyddir rhai cadeiriau llaw. Yn yr achos hwn, gall ein harbenigwyr argymell aros o fewn y gyllideb. Nonautomatig arall cadair olwyn mae defnyddwyr yn mynnu’r gorau. Mae cael canopi neu gynhalydd pen yn ychwanegu cost. Ond ar yr un pryd, mae'n gwneud eich taith yn fwy cyfforddus. Mae hynny'n bwysig i ni. I ddod o hyd i'r ffit perffaith i chi. Mae rhai defnyddwyr eisiau taith feddalach. Mae eraill yn gwybod bod gwregys diogelwch da yn bwysig. Rydym yn derbyn weithiau arfer archebion. Mae hynny'n wych! Rydyn ni eisiau helpu. Mae'n cymryd cyfathrebu da yn unig. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dweud wrth eich deliwr am yr hyn rydych chi'n edrych amdano. Mae gennym gwsmeriaid o bob oed. Nid yn unig hynny, mae gennym gwsmeriaid â chyflyrau gwahanol. Dyna pam mae gennym ni dros 100 o fodelau. Gallwch chi gael un wedi'i ddanfon at eich drws drannoeth. Mae'r rhan fwyaf o'n delwyr yn cynnig llongau am ddim. Mae rhai delwyr hyd yn oed yn cynnig llongau 2 ddiwrnod am ddim. Mae gan bob deliwr gynnig arbennig ar gyfer y defnyddiwr terfynol ar gynnyrch Karman.

Gwiriwch ein gwerthwyr llyfrau gorau!

Sale!
$665.00
Sale!
Newydd
Sale!
$870.00
Sale!
Sale!
$109.00
Sale!
Allan o stoc
Sale!
$670.00
Sale!

Cefn a Chlustog

Clustogau Gwrth Bacteriol

$208.00
[yrw business_id = ”soFg6MiHeYaPSwbgWAC8ig” refresh_reviews = gwir open_link = gwir nofollow_link = gwir]